Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Instrukcja - zapobieganie w zagrożeniach terrorystycznych

 

Instrukcja działań zapobiegawczych na wypadek zagrożenia terrorystycznego

Zagrożenie spowodowane przypadkami zamachów bombowych, zamachów terrorystycznych, zamachów biologicznych i innych jest coraz bardziej realne.

Żeby zminimalizować skutki ewentualnego zagrożenia wprowadź środki bezpieczeństwa, a w szczególności:

  • Nie pozostawiaj pomieszczeń służbowych otwartych bez nadzoru.
  • Nie pozostawiaj bez nadzoru osób nie będących pracownikami.
  • Zwracaj szczególną uwagę na niezidentyfikowane paczki, pakunki, torby pozostawione w pomieszczeniach służbowych bez nadzoru. Jeśli zauważysz takie przedmioty - natychmiast powiadom bezpośredniego przełożonego, a w porozumieniu z nim odpowiednie służby ratownicze. Następnie w uzgodnieniu ze służbami ratowniczymi - dokonajcie ewakuacji ludności z pomieszczeń służbowych, zachowując spokój> Ewakuacja powinna odbywać się zgodnie z zatwierdzonym przez szefa urzędu planem ewakuacyjnym, w miejsca zborne w tym celu wyznaczone.
  • Zwracaj szczególną uwagę na osoby zachowujące się nerwowo, chaotycznie lub osoby, o których wiadomo, że weszły do urzędu z pakunkiem, a opuściły go bez pakunku.
  • Dokonuj wyrywkowych kontroli miejsc użyteczności publicznej takich jak ubikacje, piwnice i inne w celu sprawdzenia, czy nie ma tam osób podejrzanych lub pozostawionych przez nich niezidentyfikowanych pakunków.
  • Każdorazowo o zauważonych nieprawidłowościach powiadom bezpośredniego przełożonego lub wyznaczone przez niego osoby.
  • W każdym przypadku zachowaj spokój w celu uniknięcia ewentualnej paniki. Panika może spotęgować skutki zagrożenia i doprowadzić do utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub uszczerbku mienia.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl