Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Nowe przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na pracę (2018-07-04)

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na pracę. W życie weszło Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Rozporządzenie wprowadziło nowy, ogólnopolski wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bądź zezwolenie na pobyt czasowy i pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. informacji starosty.

Preferencyjne warunki będą stoswane zarówno do wniosków, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jak i do nowych wniosków.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Rozporządzenie Rozporządzenie 2018-07-04 09:30
Agnieszka Wilmińska
251.51KB Rozporządzenie pobierz

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl