Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Cudzoziemcy - rezerwacja wizyty

Dokonując rezerwacji wizyty, w polu imię i nazwisko należy wpisać dane osoby, której rezerwacja dotyczy.

Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu „imię i nazwisko” nie będą obsługiwane.


Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki
Ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.


 Oddział Paszportów i Migracji
Informacja: 95 7851 857

Oddział Cudzoziemców
Informacja: 95 7851 853

Oddział Spraw Obywatelskich
Informacja: 95 7851 500

Rezerwuj wizytę

Zielona Góra

Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiegow Zielonej Górze
Ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 


Oddział Paszportów
informacja: 68 452 71 38

 

   Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl