Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Budżetu i Finansów

Znaleziono 43 wiadomości.

Ponad 33 mln złotych na dofinansowanie dróg wojewódzkich (2019-05-23)

Wojewoda Lubuski podpisał umowę o udzieleniu Samorządowi Województwa Lubuskiego dotacji celowej z budżetu państwa.

Dekomunizacja ulic w Lubuskiem (2017-12-13)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przekazał informacje dotyczące dekomunizacji ulic w regionie. Na dzień 13 grudnia otrzymano 8 opinii IPN w sprawie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry.

Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej w województwie lubuskim w 2016 roku (2017-05-31)

W związku z zakończeniem pierwszego roku funkcjonowania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) w województwie lubuskim, Wojewoda Lubuski dokonał podsumowania realizacji ww. ustawy.

Nowe wały przeciwpowodziowe i modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury przeciwpowodziowej w województwie lubuskim (2017-04-07)

7 kwietnia 2017 r. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak podpisał umowę dotyczącą warunków przekazywania w 2017 r. środków na finansowanie realizacji zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Projekt będzie realizowany jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez Marszałka Województwa Lubuskiego przy pomocy i udziale Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Umowa o dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich (2017-02-24)

22 lutego 2017r. Wojewoda Lubuski podpisał umowę o udzieleniu Samorządowi Województwa Lubuskiego dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w wysokości 27 mln 14 tys. zł.

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (2016-12-16)

Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał w 2016 roku od Wojewody Lubuskiego kwotę 26.258.239,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Są to wszystkie środki, jakie zostały przewidziane w budżecie państwa dla województwa lubuskiego w 2016 roku.

Finansowanie wydawania zaświadczeń ADR (2016-12-16)

Na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR oraz wtórników tych zaświadczeń Wojewoda Lubuski przekazał 92 tys. złotych t.j. całą kwotę środków przewidzianych w budżecie państwa na ten cel dla województwa lubuskiego w 2016 roku.

Dopłaty do sprzedanych biletów ulgowych (2016-12-16)

Od początku 2016 roku Wojewoda Lubuski przekazał Samorządowi Województwa Lubuskiego kwotę 20.091.601,66 zł tytułem dopłat do sprzedanych biletów ulgowych. Środki te trafiły do 24 przewoźników realizujących pasażerskie usługi transportowe na terenie województwa lubuskiego.

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2017 (2016-12-16)

W dniu 15 stycznia 2017 r. upływa termin przekazania przez starostów powiatów oraz prezydentów miast na prawach powiatu woj. lubuskiego, informacji na temat liczby porad prawnych udzielonych w IV kwartale 2016 r. w ramach realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255).

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (2016-10-12)

Zarząd Dróg Wojewódzkich od początku 2016 roku otrzymał od Wojewody Lubuskiego ponad 20 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl