Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Znaleziono 44 wiadomości.

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw (2019-07-11)

Apel prezesa KRUS do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

Zmiany dotyczące realizacji wypłat rekompensat za "mienie zabużańskie" (2018-02-27)

Wypłaty gotówkowe rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP będą realizowane wyłącznie w Oddziale BGK w Warszawie.

Ogłoszenie o utworzeniu spisu biegłych rzeczoznawców majątkowych (2017-02-24)

Wojewoda Lubuski informuje o zamiarze utworzenia spisu biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Lubuskiego.

Zwrot podatku akcyzowego za pierwszy okres płatniczy 2016 roku (2016-04-28)

W dniu 27 kwietnia 2016 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów Wojewoda Lubuski przekazał środki finansowe w wysokości 16 771 004,39 zł dla gmin województwa lubuskiego na realizację zadania pn. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pierwszy okres płatniczy 2016 roku.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (2016-04-06)

Wielomilionowe inwestycje przeciwpowodziowe w województwie lubuskim oraz dodatkowe pieniądze na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zapowiedział wicewojewoda Robert Paluch podczas wspólnej z dyrektorem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Zygmuntem Muszyńskim konferencji prasowej w Zielonej Górze.

Środki finansowe na melioracje wodne (2016-03-31)

Na wniosek Wojewody Lubuskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał dla województwa lubuskiego 15 899 000 zł na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Komunikat Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (2016-03-21)

KZGW informuje, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).

Wzrost dochodów państwa (2016-03-17)

Wynikiem działań Wojewody Lubuskiego jest pozyskanie dodatkowych funduszy z rezerwy budżetu państwa w wysokości 226.750 zł, na urealnienie wartości rynkowych nieruchomości państwowych.

Władze Nowej Soli u wicewojewody (2016-02-12)

Wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Żuberek gościli u wicewojewody Roberta Palucha.

Zespół ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie (2016-02-08)

Z udziałem dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzeja Rochmińskiego w LUW miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl