Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Komunikat Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (2016-03-21)

KZGW informuje, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).

Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG)

Ankietę  będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę  www.ankieta.azotany.mggp.com.pl.

Wypełniając Ankietę prowadzący działalność  rolniczą na OSN będą  mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób  mogą  mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego.

Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.

Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują  się na stronie: www.azotany.mggp.com.pl.

Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl