Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o utworzeniu spisu biegłych rzeczoznawców majątkowych (2017-02-24)

Wojewoda Lubuski informuje o zamiarze utworzenia spisu biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Lubuskiego.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w formie pisemnej zgody na umieszczenie w spisie biegłych rzeczoznawców majątkowych, prowadzonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powołanie rzeczoznawcy majątkowego na biegłego nastąpi zgodnie z postanowieniem wydanym na podstawie art. 84 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl