Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Zwrot podatku akcyzowego za pierwszy okres płatniczy 2016 roku (2016-04-28)

W dniu 27 kwietnia 2016 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów Wojewoda Lubuski przekazał środki finansowe w wysokości 16 771 004,39 zł dla gmin województwa lubuskiego na realizację zadania pn. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pierwszy okres płatniczy 2016 roku.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl