Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Znaleziono 46 wiadomości.

Władze Nowej Soli u wicewojewody (2016-02-12)

Wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Żuberek gościli u wicewojewody Roberta Palucha.

Zespół ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie (2016-02-08)

Z udziałem dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzeja Rochmińskiego w LUW miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Monitoringu Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie.

Realizacja prawa do rekompensaty za mienie zabużańskie (2016-01-29)

Wydanie rozstrzygnięcia w kwestii rekompensaty za mienie zabużańskie uzależnione jest od przedłożenia przez strony kompletu dokumentów.

Modernizacja drogi w Wędrzynie (2015-12-30)

Dzięki dotacji celowej przekazanej przez wojewodę lubuskiego w Wędrzynie sfinalizowana została modernizacja fragmentu drogi wewnętrznej wykorzystywanej przez mieszkańców jako wyjazd z osiedla.

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w 2015 r. (2015-09-14)

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę mogą od 11 września do 30 września składać w biurach powiatowych ARiMR składać wnioski o pomoc.

Dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych (2015-06-30)

Wojewoda Lubuski pozyskał środki finansowe w wysokości 1 920 000 zł na dokończenie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego pn: Przepompownia Witnica – odbudowa” i „Przepompownia Ludzisławice – odbudowa”

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (2015-04-27)

W dniu 27 kwietnia 2015 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów Wojewoda Lubuski przekazał środki finansowe w wysokości 15 358 210 zł dla gmin województwa lubuskiego.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi na postulaty rolników województwa lubuskiego. (2015-03-24)

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty rolników województwa lubuskiego, przekazane Wojewodzie po spotkaniach organizowanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Musimy wiedzieć, co przed nami (2015-02-04)

Tymi słowami można scharakteryzować większość postulatów zgłoszonych przez przedstawicieli Lubuskiej Izby Rolniczej podczas spotkania z wicewojewodą Janem Świrepo.

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (2014-10-28)

Wojewoda Lubuski przekazał środki finansowe w wysokości 8 624 788,30 zł gminom województwa lubuskiego na realizację zadania zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl