Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Znaleziono 46 wiadomości.

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (2013-04-29)

Wojewoda Lubuski przekazał ponad 14 mln zł dla gmin województwa lubuskiego na realizację zadania: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego.

Wojewoda Lubuski pozyskał środki finansowe na melioracje (2013-02-28)

Na wniosek Wojewody Lubuskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyniku podziału rezerwy celowej przyznał środki finansowe dla województwa lubuskiego.

5 148 000 złotych z „Programu dla Odry - 2006”. (2013-02-21)

Wojewoda Lubuski otrzymał od Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu Dla Odry – 2006 Promesę w wysokości 5 148 000 złotych.

Darowizna dla Agencji Rezerw Materiałowych (2012-12-05)

Wojewoda Lubuski wyraził zgodę Staroście Wschowskiemu i Staroście Nowosolskiemu na darowanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych we Wschowie i w Nowej Soli na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie.

Kolejna inwestycja w ramach PROW 2007-2013 zrealizowana. (2012-11-08)

W dniu 7 listopada 2012 roku nastąpił odbór zadania inwestycyjnego pn „Warniki Witnica I – przebudowa i rozbudowa wału przeciwpowodziowego w km 16+900 do km 22+760”. Zadanie zrealizowane zostało ze środków finansowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (2012-10-25)

Wojewoda Lubuski w dniu 25 października 2012 roku zrealizował decyzję Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego.

Zwrot podatku akcyzowego (2012-10-03)

Wojewoda Lubuski wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie kwoty 9 436 952 zł na realizację zadania zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z obszaru województwa lubuskiego.

Lubuskie Święto Plonów (2012-09-09)

9 września br. w Szprotawie miały miejsce obchody XIV Lubuskiego Święta Plonów. Lubuscy rolnicy dziękowali za tegoroczne plony święcąc wieńce dożynkowe oraz chleb, symboliczny efekt ich pracy. Na wojewódzkich dożynkach nie mogło zabraknąć Marcina Jabłońskiego.

Fundusz sołecki (2012-09-04)

Decyzją Ministra Finansów gminy województwa lubuskiego otrzyamały 1 248 248 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Skutki anomalii pogodowych w rolnictwie (2012-08-08)

Wojewoda Lubuski powołał komisje szacujące straty w rolnictwie powstałe w wyniku deszczy nawalnych oraz gradobicia.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl