Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Znaleziono 43 wiadomości.

Wniosek o uruchomienie linii kredytowej (2012-06-15)

Wojewoda Lubuski złożył wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na udzielenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w rozumieniu przepisów upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych (2012-06-15)

Wojewoda Lubuski przyznał dotację podmiotową na 2012 rok dla Gminnych Spółek Wodnych.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl