Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Znaleziono 46 wiadomości.

Rozwój turystyki w Gminie Trzebiechów (2012-06-28)

Przekazanie na rzecz Gminy Trzebiechów nieruchomości z przeznaczeniem na tereny turystyki i rekreacji.

Odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z budową i rozbudową dróg (2012-06-15)

Rzeczoznawca majatkowy wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego sporządził wyceny gruntów przejętych na własność przez Województwo Lubuskie lub Skarb Państwa.

Przekazanie nieruchomości w Żaganiu w celu utworzenia siedziby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego (2012-06-15)

Wojewoda Lubuski przekazał na rzecz Powiatu Żagańskiego nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Żaganiu przy ul. Rybackiej 38 zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym, budynkiem magazynowym oraz budynkiem magazynowo-garażowym wraz ze strażnicą.

Wniosek o uruchomienie linii kredytowej (2012-06-15)

Wojewoda Lubuski złożył wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na udzielenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w rozumieniu przepisów upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych (2012-06-15)

Wojewoda Lubuski przyznał dotację podmiotową na 2012 rok dla Gminnych Spółek Wodnych.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl