Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Infrastruktury

Znaleziono 74 wiadomości.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.22.2020.EWas o wydaniu decyzji (2020-07-08)

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.22.2020.EWas o wydaniu decyzji

Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku (2020-05-27)

Rusza nabór projektów do przyjętego Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 r.

Dodatkowy nabór do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (2019-09-10)

– Cały czas powtarzamy, że chodzi o likwidację wykluczenia komunikacyjnego, uciążliwego zwłaszcza dla mieszkańców małych miejscowości – mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podczas ogłoszenia dodatkowego naboru do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Konsultacje dla wnioskodawców Funduszu Dróg Samorządowych (2019-03-21)

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 20 marca br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się indywidualne konsultacje dla wnioskodawców.

156. rocznica wybuchu powstania styczniowego (2019-01-22)

Dziś 156. rocznica wybuchu powstania styczniowego, największego zrywu niepodległościowego XIX wieku.

Nowy wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (2018-09-28)

Nowy wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Nabór wniosków (2018-08-24)

1 września rusza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2019 roku do programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców (2018-05-30)

„Pakiet dla średnich miast” w jeszcze większym niż dotychczas zakresie oferuje narzędzia rozwoju inwestycji prywatnych w miastach średnich.

Nowy wskaźnik przeliczeniowy powierzchni użytkowej (2018-04-04)

Nowy wskaźnik przeliczeniowy powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Programy dotyczące infrastruktury sportowej (2018-03-06)

Informacje na temat realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystki, Programach dotyczących infrastruktury sportowej.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl