Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydział Nadzoru i Kontroli

Dyrektor Wydziału

Paweł Witt

 

Sekretariat:

Marta Kalisiewicz

Piętro piętro VIII, pokój 816
Numer telefonu tel.: +48 95 785 18 00
Adres e-mail

 

W skład wydziału wchodzą:

  • Oddział Prawny;
  • Oddział Nadzoru;
  • Oddział Kontroli;
  • Samodzielne stanowiska pracy.
 

Sprawy, które załatwisz w Wydziale:

Spotkanie z Prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu(2020-01-21)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z Cezariuszem Lesiszem, Prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu.

Noworoczne spotkanie zielonogórskich Sybiraków(2020-01-21)

Noworoczne spotkanie członków i gości Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze odbyło się z udziałem Wicewojewody lubuskiego Wojciecha Perczaka. Do zielonogórskiej Palmiarni przybyli

Spotkanie z przedstawicielami SWISS KRONO(2020-01-21)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak na prośbę prezesa SWISS KRONO GROUP Macieja Karnickiego spotkał się z nim w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka(2020-01-21)

„Każdy musi mieć dostęp zarówno do dziadków, jak i wnuków, aby być w pełni człowiekiem” Margaret Mead

RSS więcej wydarzeń wszystkie aktualności

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl