Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty (2018-07-12)

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia:

  1. poziom podstawowy – posiada osoba, która ukończyła publiczną szkołę policealną lub   niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy „technik fizjoterapii”, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata,
  2. poziom rozszerzony – posiada osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra,
  3. poziom specjalistyczny – posiada fizjoterapeuta z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.

Rozporządzenie znajduje się na stronie Sejmu.

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl