Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - ograniczanie uzależnień behawioralnych (2018-10-19)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, dofinansuje oferty organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych z województwa lubuskiego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. – ograniczanie uzależnień behawioralnych.

Zgodnie z trybem przyznania dotacji określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert - podmiot, któremu przyznano niższą dotację, niż wnioskowana przez Oferenta - zobowiązany jest przed zawarciem umowy do złożenia w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 zaktualizowanego zakresu rzeczowego oferty i harmonogramu realizacji zadania oraz korekty kalkulacji kosztów.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) ogłaszam, że dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. – ograniczanie uzależnień behawioralnych otrzymały następujące podmioty:

1. Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

  • nazwa zadania: „Wylogowani”
  • kwota dofinansowania: 23.996,00 zł;

2. Stowarzyszenie SUBSIDIUM, Brzózka 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

  • nazwa zadania: „Zagraj o siebie”
  • kwota dofinansowania:  7.525, 00 zł;

3. Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl, Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin

  • nazwa zadania: „Świadomi - aktywni, wolni-szczęśliwi. Spotkanie dla rodziców oraz dzieci i młodzieży”
  • kwota dofinansowania:  13.130,00 zł.

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl