Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży (2019-10-09)

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) unieważniam otwarty konkurs ofert, ogłoszony komunikatem Wojewody Lubuskiego w dniu 29 sierpnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs ofert unieważnia się, gdyż nie złożono żadnej oferty.

 

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

 

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl