Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Szkolenie eksperckie poświęcone tematyce zakażeń szpitalnych (2019-08-13)

13 sierpnia 2019 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie eksperckie poświęcone tematyce zakażeń szpitalnych.

W spotkaniu udział wzięli Wojciech Perczak - Wicewojewoda Lubuski, Dorota Konaszczuk – Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Joanna Jursa - Kulesza - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Jolanta Korczyńska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz przedstawiciele Wydziału Zdrowia LUW i szpitali.

Szkolenie adresowane było dla przedstawicieli szpitali z terenu woj. lubuskiego.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny omówiła stan epidemiologiczny szpitali województwa lubuskiego w kontekście zakażeń szpitalnych.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dokonała charakterystyki bakterii Pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacterales produkujących karbapenemazy (CPE). Ponadto przybliżyła postępowanie w przypadku podejrzenia nosicielstwa/zakażenia CPE w szpitalu – rekomendacje MZ, a także rolę Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego przedstawiła doświadczenia własne  dot. ogniska CPE w szpitalu.

Celem spotkania było przypomnienie zasad i procedur obowiązujących w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń szpitalnych oraz omówienie postępowania w zakażeniach bakteriami lekoodpornymi. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń.

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Szkolenie eksperckie poświęcone tematyce zakażeń szpitalnych

13 sierpnia 2019 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie eksperckie poświęcone tematyce zakażeń szpitalnych.
Autor kw
Uczestnicy szkolenia dot. zakażeń szpitalnych
Autor kw
Uczestnicy szkolenia dot. zakażeń szpitalnych

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl