Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Ogólnopolskie szkolenie pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - V edycja (2018-11-14)

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży Wojewoda Lubuski zachęca do udziału w Ogólnopolskim szkoleniu „Dziecko z cukrzycą” skierowanym dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - które odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji " Dom Harcerza" im. Janusza Korczaka, ul. Stefana Wyszyńskiego 19a w Zielonej Górze, w godzinach od 09:00 do 14:00.

Szkolenie jest adresowane do wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z terenu woj. lubuskiego. Wykłady poprowadzi dr n. med. Małgorzata Urbańska – Kosińska, specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii – Konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii i endokrynologii dziecięcej  na województwo lubuskie.

Celem szkolenia jest:

  • poprawa jakości życia dzieci z cukrzycą;
  • ograniczenie ryzyka występowania wczesnych powikłań cukrzycy poprzez ich wczesną identyfikację przez pracowników szkoły i wdrożenie właściwego postępowania;
  • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w szkole;
  • stworzenie dziecku z cukrzycą możliwości uczestnictwa we wszystkich formach aktywności na równi z innymi dziećmi;
  • zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników szkół na temat cukrzycy;
  • zwiększenie liczby szkół, które zapewniają optymalne warunki nauki i pobytu dzieciom z cukrzycą.

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl