Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Znaleziono 259 wiadomości.

Podpisane pierwsze umowy w ramach Priorytetu 3 - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (2020-07-08)

Wojewoda Lubuski podpisał 14 umów dot. realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Nowe umowy w ramach Programu MALUCH + (2020-06-10)

Wojewoda Lubuski podpisał kolejne umowy na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "MALUCH+" 2020.

Kolejne umowy w ramach Programu MALUCH + (2020-05-29)

W dniu 29 maja zostały podpisane kolejne umowy w ramach Programu MALUCH+ 2020

Umowy w ramach Programu MALUCH+ 2020 (2020-05-19)

W dniu 18 maja 2020 r. Wojewoda Lubuski podpisał kolejne umowy na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "MALUCH+" 2020.

Przekazywanie doświadczeń w zakresie współpracy transgranicznej w czasach pandemii koronawirusa (2020-05-13)

Informujemy, że na stronach internetowych Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 opublikowany został komunikat p. Pascala Boijmansa, kierownika Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, wzywający do przekazywania doświadczeń w zakresie współpracy transgranicznej w czasach pandemii koronawirusa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 dotacje na 2020 rok przyznane. (2020-05-12)

Wojewoda Lubuski przyznał dotację organom prowadzącym szkoły w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Akcja promocyjna Wspólnego Sekretariatu na Facebook'u (2020-05-11)

Informujemy o akcji promocyjnej Wspólnego Sekretariatu. Akcja prowadzona będzie na Facebooku.

Komunikat dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne (2020-04-23)

Komunikat Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju. Komunikat dotyczy polskich beneficjentów.

Komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności) w związku z wystąpieniem siły wyższej (2020-04-17)

Informujemy, że dla projektów w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie - zgodnie z zasadą konkurencyjności - możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy.

COVID 19 – komunikat do beneficjentów Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia (2020-04-15)

Informujemy, że ze strony członków KM nie wpłynęły uwagi dot. komunikatu do beneficjentów Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia w związku z pandemią COVID-19.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl