Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Andrzej Szymczak

Piętro piętro II, pokój 214
Numer telefonu tel.: +48 957851946
Adres e-mail


Kierownik Kancelarii Tajnej

Aneta Andruszko

Piętro piętro II, pokój 214
Numer telefonu tel.: +48 957851945
Adres e-mail

 

Samodzielne stanowisko ds. nadzoru nad oświadczeniami majątkowymi

vacat

 

Sprawy, które załatwisz w Zespole

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl